ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

Service

Residence Permit & Guide you home

Finclass จัดโปรแกรม Premium Essay Review โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้สมัครเรียนรับการตรวจเรียงความที่ใช้ยื่นสมัครเรียนและชิงทุนการศึกษา จากรุ่นพี่นักเรียนทุน และผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงในสายที่ต้องการสมัครเรียน โดยFinclass ร่วมกับทีม Editors ในฟินแลนด์ ซึ่งประกอบไปด้วยอดีตนักเรียนทุนมูลค่า 2 ล้านบาท และ International Team ที่ให้แนวคิดที่เป็น ที่ยอมรับในสังคมฟินแลนด์และนานาชาติ ทีม Editors จะช่วยตรวจและให้คําแนะนําที่ช่วยให้ผู้สมัครสามารถปรับแก้ จนเรียงความเสร็จสมบูรณ์พร้อมยื่นสมัคร โดยที่ผู้สมัครไม่ต้อง กังวลว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเปิดเผย หรือลําบากใจขอให้เพื่อนรุ่นพี่ให้ช่วยตรวจเรียงความ

ยื่นข้อมูลกับทีมงาน ได้แก่ เรียงความที่เขียนเสร็จแล้ว CV หรือ Portfolio, รายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการสมัคร

รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการบริการ

รับใบเสนอราคา และชําระค่าบริการ

คอนเฟิร์มตารางการตรวจเรียงความ และ เลือก Editors ที่สนใจ

รอฟังผล Review และตรวจแก้ส่งคืนให้ Editors (จํานวน 2 รอบ)

ได้เรียงความที่ Professional พร้อมยื่นสมัคร

error: Content is protected !!