ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

เกี่ยวกับเรา

2020 – ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา
Finclass

Finclass เกิดจากความตั้งใจของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์ที่ต้องการสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพให้ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อ เรามุ่งพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การสมัครเรียนไปจนถึงการใช้ชีวิตในฟินแลนด์ของคนไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ปัจจุบันเรามีทีมงานที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย การสมัครงานต่างประเทศ และการประสานงานระหว่างองค์กรการศึกษาของประเทศไทยและฟินแลนด์
เราแนะแนวการศึกษาต่อประเทศฟินแลนด์แห่งแรกของประเทศไทย และได้รับเกียรติจากสถานทูตฟินแลนด์ในประเทศไทยให้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อฟินแลนด์ ผ่านทาง Webinar Online ทีมงานของเราประกอบไปด้วยคนไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การเป็นนักเรียนทุนมหาวิทยาลัย ทุนสหภาพยุโรปและนักเรียนในประเทศฟินแลนด์

"ธนิดา ธรรมาชีวะ "

ธนิดา ธรรมาชีวะ นักการศึกษาที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 8 ปีให้กับนักเรียนทุกเพศวัยกว่า 100 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการสอนสําหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารการอุดมศึกษา โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท ด้าน Research and Innovation in Higher Education จากมหาวิทยาลัยร่วมโปรแกรมทุนสหภาพยุโรป ในประเทศฟินแลนด์ ออสเตรีย จีน และเยอรมนี นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Tampere University โดยมีหน้าที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการหางานและศึกษาต่อแก่ชาวต่างชาติที่ย้ายมาทํางานยังประเทศฟินแลนด์

"Dr. Aaretti Kaleva"

 • ปริญญาเอก ด้าน Material Engineering จาก Finland พร้อมงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกว่า 12 ชิ้น
  อาจารย์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Tampere University, Finland
 • กรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทํางานในตําแหน่งนักวิจัย
 • ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประเภท Most influential research
 • ผู้จัดการโครงการ บริษัท ColloidTek ร่วมงานกับบริษัท ชั้นนํา อาทิ
  Anglo American, Siemens, ABB
 • หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตให้ SSAB
  บริษัทผู้ผลิตเหล็กระดับโลก
error: Content is protected !!