ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

Blog

ค่าใช้จ่ายนักเรียนในฟินแลนด์

สําหรับคนที่สนใจไปเรียนต่อฟินแลนด์ เรื่องค่าใช้จ่ายถือเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่จําเป็นต้องรู้ เพื่อจะได้วางแผนและเตรียมงบประมาณของตนเองให้พร้อม ทั้งนี้หากเทียบกับบรรดา ประเทศยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ฟินแลนด์นับเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อไม่สูงมากนัก ลองมาเช็คกันที่ละเรื่องว่าหากวางเป้าหมายเรียนต่อที่นี้จะมีค่าใช้จ่ายส่วนไหน และ ประมาณเท่าไหร่บ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

เรื่องแรกมาศึกษาค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้าง โดยคร่าว ๆ มีดังนี้

 • ค่าวีซ่า ประเทศในสหภาพยุโรปแทบทั้งหมดต้องทําการขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อฟินแลนด์ตกราง ๆ 4,500 – 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (อาจมีบางกรณีสําหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ทําฟรี ต้องดูตามเงื่อนไข) 
 • ค่าประกันสุขภาพ เป็นข้อปฏิบัติของการเดินทางไปเรียนต่อในหลายประเทศ ผู้เรียนทุกคนต้องมีการทําประกันสุขภาพเอาไว้ โดยวงเงินครอบคลุมขั้นต่ําราว 1,500,000 บาทขึ้นไป ซึ่งค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่หลัก 9,000 – 50,000 บาท
 • ค่าเดินทางไปเรียน มีทั้งแบบบินตรงและแวะพักเครื่อง 
 • ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไปอยู่ที่สายการบินมีเงินในบัญชีธนาคาร หรือ Living Cost ไม่ต่ํากว่า 6,000 ยูโร / ปี หรือ 500 ยูโร / เดือน

ค่าเทอมเรียนต่อฟินแลนด์

ส่วนต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนต่อฟินแลนด์ ซึ่งค่าเทอมของที่นี่จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคณะและสถาบันที่เลือก โดยขอยกตัวอย่างการเรียนระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยชื่อดังของฟินแลนด์

 • University of Helsinki ค่าใช้จ่ายประมาณ 13,000 – 18,000 ยูโร / ปี 
 • University of Eastern Finland ค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 – 15,000 ยูโร / ปี
 • Hanken School of Economics ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,500 ยูโร / ปี 
 • University of Oulน ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 – 13,000 ยูโร / ปี 
 • Helsinki Metropolia UAS ค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 – 12,000 ยูโร / ปี 
 • University of Turku ค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 – 15,000 ยูโร / ปี 
 • Aalto University ค่าใช้จ่ายประมาณ 12,000 – 15,000 ยูโร / ปี 
 • Arcada University of Applied Sciences ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,000 – 9,000 ยูโร / ปี
 • University of Tampere ค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 – 12,000 ยูโร / ปี ค่าครองชีพในการอยู่อาศัยที่ฟินแลนด์

ค่าครองชีพในการอยู่อาศัยที่ฟินแลนด์

ปิดท้ายกันด้วยค่าครองชีพที่จําเป็นต้องใช้ในการอาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมืองด้วย หากอาศัยอยู่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเฮลซิงกิ อาจมีค่าครองชีพราว ๆ 980 – 1,580 ยูโร / เดือน แต่ถ้าหากเป็นเมืองอื่น ๆ เช่น Laaperanta, Pori หรือ Tampere อาจมีค่าครองชีพราว 700 – 900 ยูโร / เดือน

นี้คือข้อมูลค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ สําหรับคนที่สนใจเรียนต่อฟินแลนด์ Finclass หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประเมินความพร้อมของตนเองก่อนเริ่มวางแผนในด้านอื่น เพิ่มเติม

error: Content is protected !!