ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

Blog

แนะนําการชิงทุนเรียนต่อฟินแลนด์

อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่า ฟินแลนด์ คือประเทศที่ถูกยกย่องว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมื่อบวกกับสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต ค่าครองชีพไม่ สูงมากนัก จึงส่งผลให้มีคนไทยไม่น้อยอยากชิงทุนไปเรียนต่อฟินแลนด์ ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยที่นี่มอบทุนการศึกษาแก่ชาวต่างชาติเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพมาเรียนต่อเป็นจํานวน มาก ทุนการศึกษาที่ให้แบ่งออกเป็น ทุนเต็มจํานวน ทุนค่าเรียน และทุนบางส่วน มูลค่าของทุนที่ให้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย โดยปกติค่าใช้ จ่ายในฟินแลนด์ ต่อปี จะอยู่ราว 20,000 ยูโร (ค่าที่พักและกินอยู่ระหว่าง 8,400 ถึง 12,000 ยูโร ต่อปี + ค่าเรียน 9,000 ถึง 22,000 ต่อปี) การชิงทุนเพื่อไปเรียนต่อ จะช่วยประหยัดงบ ได้เยอะมาก หากมีทุนการศึกษาก็ประหยัดไปได้อย่างน้อย 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด วันนี้ Finclass ช่วยยกตัวอย่างรายละเอียดทุนสําหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อมาฝากค่ะ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจาก LUT University ประจําปี 2564
ทุนนี้เป็นทุนค่าเล่าเรียนแบบให้เปล่าให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติ ถือว่าเป็นทุนที่น่าสนใจมากเพราะหลังเรียนจบไม่ต้องคืนทุนแก่มหาวิทยาลัย โดยมูลค่าของทุนจะแตกต่างไปในแต่ละ รอบของการสมัครเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ
Regular Admission (เปิดรับสมัคร เดือน ม.ค.) และ Rolling Admission (พ.ย. – พ.ค. ของปีถัดไป)
สําหรับผู้สมัครรอบ Regular Admission ทุนแบ่งออกเป็นทุน 100% และ 50% หลังยื่นสมัคร กรรมการจะประเมินเอกสารเพื่อเลือกนักเรียนทุนแบบ 100% หรือ 50% สําหรับปีการ ศึกษาแรก เมื่อได้ทุนแล้วต้องมีการเข้าเรียนเต็มเวลาที่ 60 หน่วยกิต ECTS และทําเกรดเฉลี่ยให้ได้ตามที่กําหนด โดยหลังจากจบการศึกษาในปีที่ 1 จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ อีกครั้งว่าเหมาะสมที่จะให้ทุนต่อหรือไม่ ถ้านักเรียนทําเกรดได้ 4.00 ในปีแรก จะได้รับสิทธิ์ในการรับทุน 100% ในปีถัดไป ถ้านักเรียนทําเกรดได้อย่างน้อย 3.75 จะสามารถสมัครทุน 50% ในปีถัดไป

สําหรับผู้สมัครในรอบ Rolling Admission ทุนการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องชําระค่าเรียนในปีแรก และสมัครขอทุนการศึกษาในปีที่ 2 โดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนจะต้องเข้าเรียนเต็มเวลาที่ 60 หน่วยกิต ECTS และทําเกรดเฉลี่ยให้ได้ตามที่กําหนด ในปีแรก โดยหลังจากจบการศึกษาในปีที่ 1 จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเหมาะสมที่จะให้ทุนต่อหรือไม่ ถ้านักเรียนทําเกรดได้ 4.00 ในปีแรก จะได้รับสิทธิ์ในการรับทุน 100% ในปี ถัดไป และถ้านักเรียนทําเกรดได้อย่างน้อย 3.75 จะสามารถสมัครทุน 50% ในปีถัดไป ผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในรอบนี้ ถ้าตอบรับเข้าเรียนและช่าระค่าเรียนภายใน 2 อาทิตย์จะ ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนปีแรกถึง 25% เลยทีเดียว

ขั้นตอนการรับสมัคร

  • ผู้สมัครเลือกโปรแกรมที่สนใจจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.lut.fi/web/en/admissions
  • เตรียมเอกสาร และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ยื่นเอกสาร
  • รอฟังผล Finclass เป็นกําลังใจให้น้องๆที่สนใจซึ่งทุนไปเรียนที่ฟินแลนด์ เรายินดีให้บริการให้คําแนะนําตลอดกระบวนการสมัครเรียน ตรวจสอบเอกสารที่ใช้สมัคร พร้อม ติดตามเรื่องกับทาง LUT University ให้ฟรี นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเรียงความที่ใช้สมัครทุนในราคาพิเศษอีกด้วย
error: Content is protected !!