ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

Blog

ชิงทุนกว่าสองล้านบาท ด้วยเรียงความ 2 หน้า

   การซึ่งทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นความฝันของนักเรียนไทยหลายคน เพราะนอกจากจะได้ไปท่องโลกและเรียนภาษาแบบที่ไม่ต้องรบกวนครอบครัวเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว ยังถือว่า เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงมาก

   หลายคนทํางานเก็บเงินออมหรือลงทุนมาหลายปี ยังไม่สามารถออมได้ถึง 1 ล้านบาท แต่การเลือกลงทุนเวลาเขียนเรียงความ 2 หน้ากระดาษ ช่วยให้เราคว้าทุนการศึกษากว่า 2 ล้าน บาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเขียนรวมแล้วเพียง 10 ชั่วโมงเท่านั้น 

   สําหรับน้องๆที่สนใจการซึ่งทุน นอกจากการเตรียมเอกสาร เช่น คะแนนวัดระดับภาษา และใบเกรดแล้ว ควรเช็คว่าโปรแกรมที่เราสนใจต้องการเรียงความหรือไม่ โดยปกติกรรมการ ต้องการทําความรู้จักผู้สมัครโดยขอให้ส่ง Statement of Purpose (SOP) ซึ่งเป็นเรียงความเกี่ยวกับผู้สมัครใช้บรรยายเหตุผลที่ผู้สมัครเลือกสมัครเรียนกับโปรแกรมนั้นๆ นอกจากนี้ผู้ สมัครอาจจะต้องเขียนเรียงความเพื่อสมัครทุนส่งไปพร้อมกัน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การเขียนต่างกันไป เช่น ให้ผู้สมัครเขียนอธิบายเหตุผลและคุณสมบัติที่ตนเองควรได้รับ ทุน ให้บอกคุณสมบัติความเป็นผู้น่า หรือให้ผู้สมัครแสดงทัศคนคติเกี่ยวกับด้านที่จะไปเรียน ซึ่งความยาวของเรียงความจะถูกกําหนดไว้แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม โดยอาจนับ จากจํานวนอักขระ จํานวนคํา หรือจํานวนหน้าที่เขียน

   การสมัครเรียนในโปรแกรมที่มีชื่อเสียง และชิงทุนการศึกษาไปพร้อมๆกันเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะยิ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับความสนใจ ก็ยิ่งหมายถึงจํานวนคู่แข่งที่มากขึ้น การเขียน เรียงความที่ไม่น่าสนใจ ไม่ Professional และไม่ปรับให้เหมาะกับโปรแกรมนั้นๆ จะทําให้กรรมการมองว่า เราไม่ได้เตรียมตัวเพื่อมาสมัครเรียนและขาดคุณสมบัติที่คู่ควรกับทุน ทําให้ โอกาสการได้ทุนตกเป็นของคนที่เตรียมตัวมาดีกว่า

   ผู้สมัครมือใหม่หลายคนพลาดทุน เพราะเหตุผลต่างๆ เช่น ผู้สมัครเขียนแต่เรื่องของตัวเอง แต่ลืมเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่สมัคร หรือไม่สามารถบรรยายความสามารถของตัวเอง เพราะ ไม่รู้ว่าจุดเด่นของตนเองอยู่ตรงไหน หรือไม่สามารถสื่อสารให้เป็นที่ยอมรับต่อกรรมการชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดยิบย่อยอื่นๆที่ผู้สมัครอาจมองข้ามไป เช่น การจัดหน้า กระดาษ โครงสร้างประโยคที่ควรสั้นกระชับ หรือ โครงสร้างของเรียงความที่ควรอ่านแล้วไม่สับสน ฯลฯ เพราะอย่างนี้ Finclass จึงแนะนําให้น้องๆที่เตรียมซึ่งทุน ลองแชร์เรียงความ ของตนเองให้เพื่อนรุ่นพี่นักเรียนทุนที่มีประสบการณ์หรือให้คนที่มาจากประเทศที่น้องสนใจสมัครได้ลองอ่านและคอมเม้นท์เกี่ยวกับเรียงความ คอมเม้นท์และคําถามจากผู้รู้จะช่วยให้ เราปรับปรงเรียงความให้สมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ Finclass ยังมีบริการรับตรวจเรียงความ และมีนโยบายรับประกันผลการสมัครและคืนค่าบริการถ้าไม่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนและ ทุนศึกษา

error: Content is protected !!