ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

โปรแกรมเรียนระดับมหาวิทยาลัย

รวมมหาวิทยาลัย 13 แห่งที่ Finclass ช่วยประสานงานดูแลนักเรียนโดยตรง นักเรียนสามารถสมัครเรียนโดยการสอบตรงออนไลน์ ยื่นคะแนน SAT หรือ เรียนออนไลน์ก่อนบินมาเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ

error: Content is protected !!